تبلیغات
فروش انواع مکمل های ورزشی - چربی ها

فروش انواع مکمل های ورزشی
 
چربیها و روغن ها از مهمترین اجزای غذای انسان به شمار می روند و همه ما هر روز مقادیری از این ماده غذایی را مصرف می کنیم. چربیها در تمام سلولها و بافتهای بدن وجود دارند و نقشی حیاتی در غشای سلولی ایفا می کنند. همچنین چربیها به صورت پوشش و لایه محافظ در اطراف بعضی از اعضا و اندامهای بدن یافت می شوند...

نقش چربیها و روغن ها در بدن چیست؟

- چربی غنی ترین منبع انرژی در بدن است. هر یك گرم چربی حدود ۹ كیلو كالری انرژی تولید می كند.
- وجود چربی در غذا باعث خوشمزه شدن و برانگیختن اشتها می شود و در ایجاد احساس سیری بعد از خوردن غذا موثر است
- چربیها پیش ساز برخی هورمون ها هستند.
- چربیهای زیر پوست از هدر رفتن حرارت بدن و نفوذ سرما به بدن جلوگیری می كنند.
- چربیها منبع اسیدهای چرب ضروری اند كه بدن به طور طبیعی آنها را تولید نمی كند. اسیدهای چرب ضروری شامل اسید لینولئیك، اسید لینولنیك و اسید آراشیدونیك می باشند.
- ویتامین های K,E,D,A محلول در چربی هستند. بنابراین چربی موجود در رژیم غذایی این ویتامین ها را به بدن می رساند.
- كلسترول یا از طریق مصرف مواد غذایی به بدن می رسد و یا در كبد سنتز می شود. این تركیب برای ساخت نمك های صفراوی و هورمون های استروئیدی ضروری است و در ساختمان غشاء سلول نیز وجود دارد. بنابراین وجود كلسترول در حد معینی برای انجام اعمال حیاتی بدن لازم است. اما افزایش مقدار كلسترول خون خطر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی را افزایش می هد.

تری گلیسیریدها چه هستند؟

بخش عمده تشكیل دهنده چربی ها و روغن های خوراكی را تری گلیسیریدها تشكیل می دهند. هر مولكول تری گلیسیرید از ۳ اسید چرب تشكیل شده است كه به یك الكل سه ظرفیتی بنام گلیسرول متصل شده اند.

اسیدهای چرب و انواع آن كدامند؟

اسید چرب یك تركیب آلی متشكل از یك زنجیره كربنی است كه اتم های هیدروژن و گروه كربوكسیل (COOH) به آن متصل اند.

اسید چرب اشباع

اگر همه اتم های كربن زنجیره كربنی اسید چرب به وسیله پیوندهای تك كووالانسی (C-C) به یكدیگر متصل شده باشند اسید چرب مزبور اشباع شده نامیده می شود. اسید پالمتیك CH۳(CH۲)۱۴COOH یك اسید چرب اشباع شده است چون اتصال بین تمام كربن ها اتصال یگانه یا تك كووالانسی است.

اسید چرب غیر اشباع

در صورتی كه در یك اسید چرب، یك پیوند دوگانه در زنجیره كربنی وجود داشته باشد (C=C) در ایــن صــــورت اســـید چــــرب مزبور را اسید چرب تك غیر اشباعی یا MUFA (Mono unsaturated fatty acid) می نامند. اسید اولئیك مثالی از یك اسید چرب تك غیر اشباعی است.در صورتی كه تعداد پیوندهای دوگانه در اسید چرب بیش از یك باشد، اسید چرب چند غیر اشباعی یا PUFA (Poly unsaturated fatty acid) نامیده می شود. مثل اسید آراشیدونیك و اسید لینولئیك.اسید لینولنیك (امگا ۳)، اسید لینولئیك (امگا ۶) و اسید اولئیك از مهمترین اسیدهای چرب غیر اشباع هستند. این سه اسید چرب در كاهش كلسترول و تری گلیسیرید خون و مهار تومورهای سرطانی نقش عمده ای دارند. اسید لینولنیك بطور عمده در دانه ها و مغزها از جمله تخم كتان و شاهدانه، روغن ماهی و بطور كلی ماهی های چرب مثل قزل آلا، ماهی آزاد، كپور و ….. وجود دارد. اسید لینولئیك (امگا ۶) در انواع روغن های نباتی مثل آفتابگردان و اسید اولئیك به وفور در روغن زیتون و مغزها مثل گردو، بادام، پسته، فندق و تخمه های آجیلی مثل تخمه آفتابگردان و تخمه كدو وجود دارد.

فرم های مختلف اسیدهای چرب غیر اشباع

الف – فرم سیس: در حالت طبیعی، اسیدهای چرب غیر اشباع به فرم سیس هستند. در این شكل، فرم قرار گرفتن اتم های مجاور پیوند دوگانه یعنی H و COOH نامتقارن است
ب- فرم ترانس: در شرایط غیر طبیعی، مثلا” در حین فرآیند هیدروژناسیون روغن مایع، اسید چرب ترانـــس تولید می شود. فرآیند هیدروژناسیون در صنعت طی عملیات مخصوصی برای تبدیل روغن های نباتی مایع به شكل جامد انجام می شود. در فرم ترانس، اتم های مجاور پیوند دوگانه به شكل متقارن قرار می گیرند. این تغییر شكل اثرات سوئی بر سلامت انسان دارد.

هیدروژناسیون چیست؟

در صنعت با كنترل دقیق شرایط می توان روغن های مایع را تا تهیه محصولی با قوام مطلوب (نیمه جامد) هیدروژنه كرد. در ایــن فرآیند در اثر پیوند بین اتم های هیدروژن و كربن در محل پیوندهای دوگانه (غیر اشباع) بخشی از اسیــدهای چـــرب غیر اشباع به اسیدهای چرب اشباع تبدیل می شوند و در این صورت میزان اسیدهای چرب غیر اشباع روغن كمتر خواهد شد. در واقع هیدروژناسیون یعنی تبدیل برخی اسیدهای چرب غیر اشباع روغن مایع به اسیدهای چرب اشباع كه باعث تولید روغن جامد می شود. هر چه فرآیند هیدروژناسیون طولانی تر باشد، روغن جامدتر و سفت تر می شود.بنابراین در روغن های نباتی كه كاملا” سفت و جامد هستند میزان اسیدهای چرب اشباع بالاتراست. متاسفانه در فرآیند هیدروژناسیون اسید چرب ترانس نیز تولید می شود. این فرآیند نامطلوب است و در صنعت سعی می شود با كنترل هیدروژناسیون تولید اسیدهای چرب ترانس به حداقل برسد.در حال حاضر، در حدود ۹۰-۸۰% روغن های مایع در كشور با فرآیند هیدروژناسیون به روغن نباتی جامد تبدیل می شود. علت عمده هیدروژناسیون روغن های مایع، پذیرش بیشــتر مـــصرف كنندگان برای مصرف روغن جامد به دلیل ناآگاهی از مضرات روغن جامد و همچنین سهولت حمل و نقل روغن جامد می باشد.

اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶ چه هستند؟

این نوع نامگذاری اسیدهای چرب به دلیل روش شماره گذاری زنجیره كربنی می باشد. در صورتی كه شماره گذاری اتم های كربن در طول زنجیره اسید چرب از جهت مخالف COOH انجام شود و اولـــین پـــیوند دوگانه بر روی اتم كربن شماره ۳ قرار گرفته باشد، به آن اسید چرب امگا ۳ می گویند. اسید لینولنیك كه یك اسید چرب غیر اشباع است جزء اسیدهای چرب امگا ۳ است. اسید لینولئیك هم كه یك اسید چرب غیر اشباع است و به همان ترتیب گفته شده اولین پیوند دوگانه آن روی كربن شماره ۶ قرار گرفته است، یك اسید چرب امگا ۶ می باشد.
امـــروزه بدلیل فواید اسیدهای چرب امگا ۳، توجه فراوانی به آنها در رژیم غذایی روزانه می شود. سازمان جهانی بهداشت توصیه می كند كه در رژیم غذایی روزانه نسبت اسید چرب غیر اشباع لینولئیك یا امگا ۶ به اسید چرب غیر اشباع لینولنیك یا امگا ۳ باید حداقل ۵ بر یك (مشابه شیر مادر) و حداكثر ۱۰ بر یك باشد. به عبارت دیگر، باید در رژیم غذایی روزانه میزان امگا ۶ حداقل ۵ و حداكثر ۱۰ برابر امگا ۳ باشد.

فواید اسیدهای چرب امگا ۳

نقش اسیدهای چرب امگا ۳ در پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی به اثبات رسیده است. مطالعات متعددی نشان داده است در افرادی كه در رژیم غذایی خود ماهی مصرف می كنند احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی كمتر است. در چربی برخی از ماهی ها اسید چرب امگا ۳ به مقدار فراوان وجود دارد كه در پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی حائز اهمیت است. مقداراسید چرب امگا ۳ در ماهی آزاد، تن، ساردین و سالمون بیشتر است.

كلسترول چیست و چه نقشی در بدن دارد؟

كلسترول یك تركیب مشتق از چربی است كه در ساختمان غشاء سلولی و لیپو پروتئین های خون وجود دارد. بطور طبیعی در بدن یك فرد بالغ، به ازاء هر كیلوگرم وزن بدن ۲ گرم كلسترول وجود دارد. كلسترول یك ماده ضروری برای زندگی انسان است زیرا نه فقط به حفظ ساختمان غشاء سلول كمك می كند بلكه برای ساخت نمك های صفراوی و هورمون های استروئیدی نیز لازم است. در صورتی كه رژیــم غـــذایی حاوی مقدار كافی كلسترول نباشد، كبد آن را با استفاده از سایر چربی های مصرف شده می سازد. انواع چربی های حیوانی مثل روغن حیوانی، پیه، دنبه و چربی های گوشت و زرده تخم مرغ حاوی كلسترول هستند.

انواع كلسترول

كــلستــــرول خون شامل كلسترول تام (TC)، كلسترول خوب (HDL) و كلسترول بد (LDL ) می باشد. این تقسیم بندی بر اساس دانسیته لیپو پروتئین هایی است كه كلسترول در ساختمان آنها وارد شده است. كلسترول تام مجموع كلسترول خوب (HDL) و كلسترول بد (LDL) می باشد. در صورتی كه مقدار كلسترول بد (LDL) یا Low Density Lipoprotein در خون از حد مطلوب بالاتر برود سبب سختی عروق آترواسكلروز می شود و احتمال افزایش فشارخون و سكته قلبی را افزایش می دهد.اسیدهای چرب اشباع باعث افزایش كلسترول بد (LDL) و در عین حال، كلسترول خوب (HDL) می شوند و در نتیــجه كلسترول تام را افزایش می دهند. اسیدهای چرب ترانس كه در اثر هیدروژناسیون روغن های مایع و تبدیل آنها به روغن های جامد تولید می شود، میزان كلسترول بد را به مراتب بیشتر از اسیدهای چرب اشباع افزایش می دهند و در نهایت اثرات سوء آن ها بر سلامت انسان بیش از اسیدهای چرب اشباع می باشد.

روغن غنی شده با ویتامین های A و D چیست؟

پژوهش بر وضعیت ریزمغذی های كشور در بهار سال ۱۳۸۱ نشان داد كه در بسیاری مناطق كشور كمبود شدید و خفیف ویتامین های A و D وجود دارد. دو عارضه مهم و عمده كمبود ویتامین D در بدن استئومالاسی در بالغین و راشیتیسم یا نرمی استخوان در كودكان می باشد. سایر عوارض ناشی از كمبود این ویتامین در بدن شامل استئوپروز، ضعف و آتروفی عضلانی، كاهش قدرت ایمنی بدن خصوصا” پنومونی در اطفال، كاهش قدرت باروری در زنان و مردان، كاهش پاسخ انسولین به گلوكز، كاهش قدرت انقباضی قلب و تغییرات فشارخون می باشد. از عوارض كمبود ویتامین A افزایش خطر ابتلا به عفونت ها و مرگ در كودكان، آسیب چشم ها و شبكوری و اختلال در رشد استخوان ها و سیستم خون سازی كودكان می باشد. غنی سازی یكی از راههای جبران كمبود دریافت ریزمغذی های رژیم غذایی است.روغن یكی از غذاهای اصلی است كه تقریبا” در سفره همه افراد جامعه وجود دارد. تمام گروه های سنی در رژیم غذایی روزانه روغن مصرف می كنند. روغن حامل مناسبی برای ویتامین های محلول در چربی از جمله ویتامین های A و D می باشد. با مصرف روزانه حدود ۴۰ گرم روغن غنی شده با ویتامین های A و D حدود یك سوم نیاز توصیه شده افراد به ویتامین های A و D تامین می شود.در راستای بهبود خصوصیات كیفی روغن و برای تشویق مصرف كنندگان به مصرف روغن غنی شده به جای روغن های معمولی ازانواع روغن نیمه جامد كه حاوی حداكثر ۲۵% اسید چرب اشباع و حداكثر ۱۰% اسید چرب ترانس می باشد و روغن مخصوص سرخ كردنی با حداكثر ۱۰% اسید چرب ترانس استفاده شده است. انواع روغن های غنی شده شامل نیمه جامد، مایع معمولی و مایع مخصوص سرخ كردنی با خصوصیات فوق الذكر، بسته بندی و برچسب مناسب در اختیار مصرف كنندگان قرار می گیرد.
طبقه بندی: چربی ها ( مفید و مضر )، 
برچسب ها: چربی ها،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 شهریور 1391 توسط محمد رضا ایازی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • دانلود فیلم